4ROMsport

4ROMsport

- Vejen til bedre præstationer


Lad ikke din krop holde dig tilbage!


Med undersøgelsesmodellen 4ROMsport får du overblik over din krops begrænsninger, årsagen og muligheden for at behandle dem.


4ROMsport kan hjælpe dig, der:


  • vil have fuldt overblik over din krops begrænsninger, skævheder og skavanker
  • vil vide, hvad der skal til, for at du kan fremme din præstation endnu mere
  • vil hurtigt tilbage efter en akut skade
  • vil tilbage til sporten efter en langvarig skade
  • vil undgå lange genoptræningsforløb
  • vil undgå belastningsskader.


Med andre ord: Dig, der vil opnå bedre resultater i din sport og ikke lader din krop sætte begrænsninger for at nå dine mål og ambitioner.4ROMsport giver dig mulighed for at toptune din krop, så du bliver i stand til at yde endnu mere – uanset om du er eliteudøver, supermotionist eller bare gerne vil holde dig igang.


Metoden består af en grundig fysisk undersøgelse (Global Fascia Test) og en gennemgang af din trænings- og skadeshistorik, så du får overblik over og forståelse for din krops begrænsninger og risikoområder, herunder din nedsatte bevægelighed.


På baggrund af dette udarbejder vi en handlingsplan for behandlingsmuligheder og forebyggende tiltag, så du kan optimere din præstation og samtidig undgå belastningsskader.


Metoden kan

også hjælpe dig, der er

almindelig motionist,

men døjer med skader eller

gener, der dukker op igen og igen og spænder ben for, at du

kan udøve din sport

regelmæssigt og

optimalt.

Vi tilbyder tre forløb

bygget på 4ROMsport

- så du kan få det forløb, der bedst hjælper dig til optimale resultater:

Uanset hvilket 4ROMsport-forløb,

du har brug for, får du en forståelse for, hvordan du løser eventuelle problemer og forebygger fremtidige skader og begrænsninger.

4ROMsport

præstationsfremme

Målrettet dig, der vil tage din sport til næste niveau


Undersøgelsen giver dig overblik over, om du har skævheder, stivheder eller spændinger i fascien, der forhindrer dig i at præstere optimalt. Den kortlægger, om dine led kan bevæge sig frit og smidigt, om musklerne har det rette udgangspunkt og den rette spænding, og om dine nerver kan bevæge sig frit. Du får desuden undersøgt din brystkasses fleksibilitet med henblik på at optimere din vejrtrækning.


4ROMsport

forebyggelse

Målrettet dig, der vil undgå belastningsskader


Undersøgelsen kortlægger, om du har skævheder, stivheder eller spændinger i fascien, der kan resul-tere i belastningsskader ved intensiv træning. Det er af afgørende nødvendighed, at du har fuld be-vægelighed i kroppen, for at muskler, nerver og led ikke skal blive overbelastede, og dine muskler kan præstere optimalt.


4ROMsport

skadesbehandling

Målrettet dig, der har akutte skader (med/uden inflammation) eller langvarige/gentagne skader


Undersøgelsen kortlægger, om din skade er opstå-et det sted, den kan mærkes, eller om den stam-mer fra skader eller spændinger i fascien et andet sted på kroppen. Målet er at lokalisere skadens reelle årsag og udgangspunkt, der nogle gange skal findes – og behandles – et helt andet sted, end hvor smerten sidder.


Om 4ROMsport

4ROMsport er en undersøgelsesmodel, der bygger på viden om din fascies (dit bindevævs) indflydelse på din krop.


Undersøgelsen bygger på 4ROM-metoden, som er en effektiv metode til kortlægning af den medfødte nedsatte bevægelighed, vi alle har i kroppen, og som følger ét af fire generelle mønstre, kaldet ’de fire globale fascielinjer’.

Via metoden kan vi påvise, om en smerte eller spænding skyldes et lokalt problem på det pågældende sted eller et globalt problem, der udspringer et helt andet sted i din krop i form af problematikker i din fascie, samt hvilken af de fire globale fascielinjer der er til stede i din krop.


Undersøgelsen indledes med en samtale om din trænings- og skadeshistorik, helt fra du var barn. Herefter udføres en bevægelighedstest, Global Fascia Test, der kortlægger eventuelle begrænsninger og nedsat bevægelighed i din krop. Disse to undersøgelser sammenfattes i en analyse, der giver overblik over, hvor du har nedsat bevægelighed og asymmetri i din krop – dvs. din relevante fascielinje – og hvor årsagerne til spændingerne skal findes.


Din globale nedsatte bevægelighed behandles, og der laves en plan for, hvordan evt. tilbageværende lokale symptomer kan afhjælpes, og fremtidige skader og belastninger forebygges.


Via denne helheldsopfattelse, som tager såvel globale problematikker i din fascielinje som lokale problematikker fx efter en akut skade i betragtning, vil du både opnå en større generel bevægelighed i kroppen og en markant forbedring af dine sportspræstationer.

Gennemtestet metode

udviklet af erfaren behandler


4ROMsport er udviklet af Peter Larsen, der er grundlægger af Gug Fysioterapi, og som har udviklet test- og diagnosticeringsmetoden 4ROM: 4 Range of Motion og Global Fascia Test. Metoden er i dag grundlaget for alle undersøgelser og behandlinger foretaget af Gug Fysioterapi, og Peter Larsen underviser andre fysioterapeuter i brug af metoden.

Gennem sine 30 års erfaring som fysioterapeut har Peter Larsen fået stor erfaring med at analysere, forstå årsagssammenhænge og behandle sportsskader for såvel elitesportsfolk som motionister. Herigennem har han oplevet et behov for at se skadebehandling og rehabilitering i et større perspektiv, hvilket er ført til udviklingen af 4ROMsport, hvor Global Fascia Testen er specielt tilrettelagt til sportsfolk.

Peter Larsen

Indehaver og grundlægger af Gug Fysioterapi og 4ROM.

TIDSBESTILLING


Mandag- søndag 08.00-17.00


RING til tlf. 7070 7176

eller

send SMS til tlf.: 6019 3152


Send gerne en SMS med forslag til tid, så kontakter vi dig snarest.

ÅBNINGSTIDER

Mandag

08.00 - 17.00

Tirsdag

08.00 - 17.00

Onsdag

08.00 - 17.00

Torsdag

08.00 - 17.00

Fredag

08.00 - 16.00

Er du i tvivl om, hvad der er den bedste behandlingsform for dig?


Så ring til vores sekretær, fysioterapeut Kirsten Svane Riis, på 7070 7176 for en gratis afklarende samtale.

Gug Fysioterapi er din garanti for hurtig og korrekt diagnose og effektiv behandling, der løbende tilpasses din udvikling og dine behov.

Peter Larsen


Indehaver, uddannet fysioterapeut i 1994

Rikke Barkmann Kusk


Uddannet fysioterapeut i 1997