FASCIE TEST

Fascie-testen

- Et solidt grundlag for effektiv behandling

Få afklaret, om dit problem er lokalt eller globalt forankret i din krop

Når du skal have behandling hos en fysioterapeut – måske efter en akut skade, langvarige symptomer, kroniske smerter/sygdomme eller diffuse symptomer, hvor det er svært at finde årsagen – er det vigtigt at afklare, om årsagen til dine smerter og gener findes på et specifikt, lokalt sted (fx et led eller en muskel), eller der er tale om det, vi kalder et globalt problem, nemlig nedsat bevægelighed i din fascie – den hinde, der dækker hele kroppen både inden i og uden på, og som forbinder alle dele af kroppen med hinanden.

 

Derfor tilbyder vi det, vi kalder ”Global Motion Test” – GMT – der er udviklet til at:

 • undersøge kroppens bevægelighed
 • se sammenhængen mellem de forskellige dele af kroppen
 • finde ud af, om dit problem er lokalt eller globalt.

 

Dermed giver testen et bedre indblik i, hvordan vi bedst hjælper dig med at opnå så god funktion i kroppen som muligt, hvad enten du ønsker at slippe for smerter og gener, går efter at opnå forbedret ydeevne i din sportsgren eller vil have bedre balance, styrke og bevægelighed i hverdagen.

 

En Global Motion Test består af en funktionstest i 2 trin samt en bevægelighedstest med 7 trin. Den giver nemt og hurtigt et overblik over bevægeligheden i de forskellige dele af din krop, og hvordan din fascie er forbundet. Testen giver dermed et klart billede af din fascies påvirkning af din krop og et grundlag for at igangsætte en målrettet og effektiv behandling, hvad enten problemet er lokalt eller globalt.

 

Global Motion Test til dig med smerter og gener

 

Har du akutte eller kroniske smerter og gener, kan en Global motion Test hjælpe med bl.a. at afklare:

 • om der er tale om et lokalt eller et globalt problem
 • hvor årsagen til smerterne sidder
 • om en skjult årsag hindrer eller forsinker opheling af en skade
 • om problemer andre steder i kroppen skal tænkes ind i et genoptræningsforløb
 • om problemer et sted i fascien skaber eller forværrer gener ved kroniske neurologiske lidelser som fx sclerose eller ved senhjerneskader.

 

Det er vigtigt at etablere denne forståelse, før vi starter din behandling, da testen viser, hvilket væv vi skal behandle. Derved kan vi give dig den bedst mulige behandling og rådgivning, og samtidig kan vi give et reelt billede af, hvad du kan forvente i forhold til omfanget og tidsforløbet af din behandling.


Længere nede på siden kan du læse mere om, hvordan en Global Motion kan hjælp udvalgte patientgrupper.

 

Global Motion Test til sportsudøvere

 

Er du sportsudøver, kan en Global motion Test bl.a. hjælpe dig med at:

 • optimere din ydeevne, når din bevægelighed forbedres
 • afklare, om en skjult årsag hindrer eller forsinker opheling af en skade
 • komme hurtigt tilbage efter en akut skade
 • undgå belastningsskader


Læs mere om vores særlige tilbud til sportsudøvere, TNFsport, i brochuren her

TIDSBESTILLING


Mandag- søndag 08.00-18.00


RING til tlf. 7070 7176

eller

send SMS til tlf.: 6019 3152


Send gerne en SMS med forslag til tid, så kontakter vi dig snarest.


Er du i tvivl om, om fysioterapi med fascial manipulation er den bedste behandling for dig?

Så ring til vores sekretær, fysioterapeut Kirsten Svane Riis, på 7070 7176 for en gratis afklarende samtale.

Ønsker du at vide mere om

Global Motion Test og 4ROM-metoden,

få nyheder, cases og kursusoversigt?

Hvad er fascien?

 

Fascien – også kaldet bindevævet – er et organ i kroppen. Den kan sammenlignes med en våddragt, og den dækker hele kroppen inden i og uden på. Du kender måske fascien som den hinde, der er rundt om f.eks. en kyllingefilet.

 

Fascien er i ét stykke. Den går igennem alt væv på kryds og tværs, samler sig og deler sig i ét væk og forbinder muskelvæv, senevæv, led, nerver og de indre organer.

 

Fascien forbinder således de enkelte regioner i kroppen med hinanden. Igennem fascien er foden forbundet med nakken, maven og skulderen er forbundet med hoften osv.

 

Det betyder, at problemer et sted i fascien kan være årsag til gener og smerter, der ligner symptomer som kommer fra et led, en muskel, en nerve eller fra de indre organer som f.eks. mavesmerter – men hvor årsagen faktisk skal findes (og vigtigst af alt: behandles) et helt andet sted i kroppen.

 

Eksempler på smerter, der kan stamme et andet sted fra:

 • Ømhed i et skinneben, der stammer skulder eller albue
 • Knæsmerter, der stammer fra spændinger i nakke og skuldre
 • Mavesmerter, der stammer fra spændinger i kæben
 • Skuldersmerter, der stammer fra manglende bevægelighed i hoften
 • Hovedpine, der stammer fra stramhed omkring leveren
 • Nedsat muskelkraft i et ben, der stammer fra ubehandlet astma

 

Patientgrupper, der kan have gavn af

en Global Motion Test


Tilhører du en af disse patientgrupper, kan du læse mere nedenfor om, hvordan en Global Motion Test kan hjælpe dig med at afklare årsagen til dine smerter/gener og målrette et effektivt behandlingsforløb.

 

Fascial Manipulation behandling

Kursus i Global Motion Test og 4ROM-metoden


For terapeuter og behandlere, der arbejder med manuel terapi og træning til dagligt. Du får grundlæggende viden om fascien, hands-on træning i anvendelse af GMT og indføring i, hvordan du implementerer metoden og testen i din egen praksis.

Kroniske smertepatienter (ikke maligne smerter)

 

Smertepatienter kan groft deles op i to grupper: Dem, der har en klar objektiv diagnose, og dem der har uspecifikke smerter uden objektiv diagnose.

 

I gruppen med en klar diagnose for problematikken kan der fx være tale om:

 • følger efter ulykker,
 • følger efter operationer
 • genetiske sygdomme
 • smerter fra indre organer som endometriose
 • ryg-, nakke- og ledproblematikker

 

Tilhører du denne gruppe, kan det være vigtigt at afgøre, om det faktisk er alle smerter, der kommer fra den givne diagnose, da problemer et andet sted i fascien kan være årsag til nogle af dine symptomer. En GMT kan hjælpe med at afklare dette, så vi kan igangsætte en målrettet behandling af en evt. bagvedliggende årsag, så du kan få mindre symptomer, bedre funktion og bevægelighed og dermed en bedre hverdag med færre smerter og gener.

 

Tilhører du gruppen med de uspecifikke kroniske smerteproblematikker, kan en globale faktor – nedsat bevægelighed i din fascie et sted i kroppen – faktisk være hovedårsagen eller skygge for de virkelige årsager til dine smerter. Derfor kan det være afgørende, at du får afklaret via en GMT, hvor meget af dine symptomer der er genereret globalt, og hvilke der skyldes et lokalt problem, så vi kan igangsætte en præcis, målrettet behandling, der kan hjælpe dig til færre smerter og gener i hverdagen.

Ryg- og nakkepatienter

 

Patienter med symptomer i ryg og nakke kan groft deles op i to grupper: Dem, der har en klar diagnose, fx i forbindelse til diskus eller led, og gruppen med uspecifikke ryg- og nakkeproblematikker.

 

I gruppen med en klar objektiv årsag til problematikken kan en GMT hjælpe med at identificere, hvilke symptomer der er genereret lokalt af fx problemer med en diskus eller et led, og hvilke der er generet globalt af problemer et andet sted i fascien. Ved at behandle problemet i fascien, før man behandler diskus-/ledproblemet, får du bedre bevægelighed og symmetri i kroppen. Efterfølgende bliver du måske i stand til at behandle dine smerter og nedsatte funktion ved hjælp af fx McKenzie- eller Mulligan-øvelser, som du måske kender, eller få bedre effekt af din træning, så du kan slippe for gener/smerter i hverdagen.

 

I gruppen med de uspecifikke ryg- og nakkeproblematikker kan problemer i fascien faktisk være årsagen. Du oplever måske vedvarende gener, men kan ikke få en objektiv diagnose. Måske er du, som det ofte sker, endt i et længerevarende træningsforløb. Fascien er i sig selv i stand til at generere smerte, enten ved direkte at være årsag til smerten eller indirekte ved at kroppen har nedsat bevægelighed og er asymmetrisk. I dette tilfælde er det vigtigt at få afklaret via en GMT, hvor mange af dine symptomer der skyldes problemer et sted i fascien, og hvilke der har en lokal årsag der, hvor du oplever smerterne. Derved kan vi igangsætte en præcis og målrettet behandling, så du hurtigst muligt oplever en forbedring af dit problem.

Patienter med smerter i muskler og led

 

Smerter fra muskler og led kan komme fra ledkapsler, ledbånd, sener og fra selve muskelvævet. Der kan være tale om fibersprængninger i muskel-, sene- og kapselvæv, hvor der er gået noget i stykker i vævet, eller diagnoser som springerknæ, løberknæ, hælspore, golf- og tennisalbuer samt skulderlidelser som impingement og frossen skulder. De diagnoser, du får hos lægen, kan være meget præcise og angive, nøjagtigt hvor det skadede væv er. Men lægens diagnose kan også dække bredt over uspecifikke smerter uden præcis årsag i et større område af kroppen. Endelig kan smerter også stamme fra tryk på nerver – eller de kan stamme fra problemer med din fascie.

 

Det kan være af afgørende betydning for resultatet af din behandling, at man behandler det rigtige væv – specielt før du indgår langvarige forløb med elektroterapi og træningsforløb. Her vil en GMT kunne afklare, om der er tale om smerter, der stammer fra en skade i lokalt væv, om de skyldes tryk på en nerve, eller om de er genereret i fascien og skal behandles globalt.

 

Skyldes smerterne inflammation/betændelse i vævet, kan det også være vigtigt, at der behandles globalt for at sikre fuld bevægelighed i leddene og symmetri i kroppen, så der kan ske så god og hurtig opheling som muligt. Du kan læse mere om dette i afsnittet om idrætsudøvere nedenfor.

Idrætsudøvere

 

Uanset om du er idrætsudøver på elite- eller breddeplan, er det vigtigt at komme godt og hurtigt over en skade. Generelt kan man opdele smerter og skader i forbindelse med idræt på flere måder, alt efter om der forekommer betændelse eller ej. I alle tilfælde kan en GMT hjælpe med at afklare, hvordan skaden bedst behandles, og hvordan du kan sikre en optimal opheling, så du er hurtigt klar til at genoptage din træning.

 

 • Er der betændelse – uanset om der er tale om en akut skade eller en overbelastningsskade – er det et udtryk for, at der er noget væv, der er i stykker, fx en muskel, en sene, en ledkapsel eller et ledbånd. I det tilfælde er det godt med ro, aflastning og ophelende terapi som laser og ultralyd samt senere gradvis optræning, før du gradvist vender tilbage til din sport.

  Ved skader, hvor der er en betændelsestilstand, er det vigtigt at være opmærksom på, at der kan dannes arvæv, der kan nedsætte bevægeligheden i fascien og give dig smerter eller gener. Der kan ligeledes være en nedsat bevægelighed et sted i din fascie, der kan forhindre eller forsinke en god opheling af skaden. Det vil derfor være af afgørende betydning at vide, hvilke af symptomerne der skyldes betændelsen, og hvilke der skyldes en enten lokal (selve skaden) eller global problematik (nedsat bevægelighed i fascien), så vi kan sætte ind med målrettet behandling. Det vil give dig så god en opheling som muligt, så du hurtigt kan i gang igen og undgå at få samme skade en anden gang.

 • Er der ingen betændelse, kan skaden være det, vi kalder mekanisk. Der er intet væv, som er i stykker, men der er noget, der ikke sidder rigtigt, er for kort, ikke stærkt nok eller på anden måde ukomfortabelt. Her kan årsagen være lokal i det enkelte led eller muskel eller global og findes et andet sted i kroppen. Ved smerter, hvor der er en mekanisk årsag til symptomerne, er det derfor helt afgørende at få afklaret, om der er tale om globale eller lokale problemer. Her kan en GMT hjælpe os med at finde årsagen til din skade, så vi kan starte den korrekte behandling.

 

 • Ved visse typer smerter, som fx lyskensmerter, skinnebenssmerter, fodsmerter, knæsmerter, hofte/bækkensmerter, skuldersmerter og albuesmerter, kan det første indtryk være, at der er betændelse til stede. Ved akutte skader er der ofte betændelse, men har du haft skaden lidt længere tid, kan det være mekaniske tilstande, der ligner betændelsestilfælde til forveksling. Her kan en GMT anvendes til at afklare, om der er tale om globale eller lokale problemer, så vi kan sætte ind med målrettet behandling af årsagen til dine smerter.

 

 • Ved skader uden helt klar diagnose vil det altid være optimalt at bruge en GMT til at afgøre, om der er problemer et sted i din fascie, eller om der kun er lokale problemer i led og/eller muskler, før du starter et længerevarende træningsforløb.

 

Slidgigtpatienter

 

Har du slidgigt, har du fået en specifik diagnose gennem forskellige undersøgelser, herunder billeddiagnostik og fået konstateret nedsat bevægeligheden i det angrebne led. Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at nedsat bevægelighed et sted i fascien også kan være årsag til den nedsatte bevægelighed i det angrebne led eller til nogle af dine smerter. Derfor kan en GMT give et mere retvisende billede af bevægeligheden i leddet, og du kan få en mere præcis diagnose og behandlingsplan.

 

 

GLAD-patienter

 

Deltager du i GLAD og GLAD:ryg-træning, er du blevet diagnosticeret med slidgigt i enten ryg, hofte eller knæ. Ved at lave en GMT får du overblik over eventuelle problemer i din fascie, så vi kan afklare, om det er muligt at skabe bedre bevægelighed i dine led og mere symmetri generelt i din krop. Dermed får du et bedre udgangspunkt for din træning, så du træner mere korrekt og derved får bedre udbytte af din træning.

 

 

Gigtpatienter (leddegigt)


Har du gigt, kan en GMT hjælpe dig til at afklare, om du har et problem i din fascie, som kan være årsag til en del af dine smerter og symptomer. Ofte kan en behandling målrettet den nedsatte bevægelighed i fascien give dig generelt større bevægelighed og funktion, så du bedre kan klare hverdagen.

 

 

Hvis du skal opereres for en skade eller smerter

 

Står du over for en operation, kan det være vigtigt at få afgjort, hvor mange af dine symptomer, der skyldes den primære skade, og hvor mange der skyldes et problem i fascien. Via en GMT kan du få et tydeligere billede af, hvad der skyldes den skade/de smerter, du skal opereres for, og hvad der skyldes nedsat bevægelighed eller andre problemer et andet sted i kroppen. Når vi kan behandle disse globale problemer, kan vi sikre, at du får bedst mulige betingelser for et godt udbytte af din operation og efterfølgende genoptræning.

 

 

Hvis du lige er opereret for en skade eller smerter

 

Oplever du at have vedvarende smerter eller gener efter en operation, kan det i visse tilfælde være svært at finde årsagen, hvis ikke det skyldes tydelige ting som uheld under operationen eller dannelse af arvæv. Her kan en GMT hjælpe med at afklare, om dine symptomer skyldes et problem i fascien, og om målrettet behandling af dette problem kan afhjælpe nogle eller alle dine symptomer. Samtidig kan behandling af det globale problem give dig mere effektiv genoptræning, da du opnår bedre bevægelighed i hele kroppen.

 

 

Senhjerneskadede

 

Har du en senhjerneskade, kan skaderne i hjernen, fra fx blodprop, hjerneblødning, skader i hjernen efter fald eller slag eller anden sygdom, forårsage nedsat bevægelighed og spasticitet. Ved at behandle denne type patienter globalt kan vi afklare, hvilke symptomer der skyldes hjerneskaden, og hvilke der skyldes globale problemer i fascien. Herefter har du et bedre udgangspunkt for at få målrettet, specialiseret behandling og genoptræning af de symptomer, der skyldes selve hjerneskaden.

Neurologiske patienter


Har du en neurologisk lidelse som fx sklerose eller Parkinsons, kan en GMT hjælpe til at afklare, hvilke af dine symptomer der skyldes sygdommen, og hvilke der skyldes et problem i fascien. Ved at afklare dette, kan vi dels igangsætte målrettet behandling af den nedsatte bevægelighed i din fascie, og du får samtidig et bedre udgangspunkt for specifikt at træne de funktioner, der er vigtige for udviklingen af din sygdom.