FASCIE TEST

Covid-19 information

Vi overholder de af Sundhedsstyrelsens givne retningslinjer mhp at minimere smittespredningen, og beder dig om at have god hygiejne og møde op til behandling i rent tøj og med medbragt lagen/ stort håndklæde.

Hvis du er syg eller har haft symptomer på Covid-19  indenfor de seneste 48 timer, bedes du melde afbud til behandling.
Vel mødt!

The Natural

Fascie Movement Test

Test af bindevævet/fascie


Igennem de sidste år er man blevet mere og mere opmærksom på bindevævet og bindevævets rolle i vores helse både fysisk og psykisk.


Der er ting, der går i retning af, at vores psykiske tilstand kan lagres i bindevævet med forskellige reaktioner til følge.

Ligesom det også ser ud til, at fysiske skader, ar og andre tilstande kan lagres i bindevævet og her skabe nye symptomer samt forstærke og forlænge andre symptomer.


Ny forskning viser, at vi helt fra barnsben af har nedsat bevægelighed i vores bindevæv.  En nedsat bevægelighed i vores bindevæv, der forekommer helt naturligt. Den naturlige fascie.


Denne forskning viser også, at den naturlige nedsatte bevægelighed ofte forekommer i nogle specielle veldefinerede mønstre. Disse mønstre kan afdækkes ved at lave en test - The Natural Fascie Movement Test. 


Se her hvordan vi bruger testen i forbindelse med sportsskader og -gener (PDF) >


Den naturlige faktor forekommer altså i alle mennesker, uden at man har andre symptomer end, når man ser godt efter, nedsat bevægelighed. Men gennem den daglige påvirkning bliver den naturlige fascie også mere stram og rigid og kan skabe symptomer, forstærke og forlænge andre symptomer. Den kan altså medvirke til vores samlede billede af vores aktuelle symptomer. Det samlede symptombillede kommer til at bestå af den naturlige fascie og den aktuelle skade.


En fodboldspiller der bliver taklet hårdt og får en skade. Hendes samlede symptombillede er sammensat af den akutte skade og den naturlige faktor. En sclerose patient med en nedsat gangdistance. Hans funktionsniveau er sammensat af sclerosen og den nedsatte faktor. 


Denne viden er vigtig, når man går til lægen med et fysisk problem. Det er vigtigt, at lægen afklarer, om der er tale om livstruende sygdomme eller akutte behandlingskrævende tilstande først. Når det er afklaret, vil lægen ofte spørge ind til symptomernes karakter, placering, smerte, bevægelighed og andet. De oplysninger, han vil få, er det samlede symptombillede, der fremkommer af det aktuelle symptom OG den naturlige fascie. Lægen undersøger ikke den naturlige fascie og forholder sig ikke til den faktor, men forholder sig til objektive fund og til klientens klager. Man kan sige, at lægen ser problemet forfra, forstår det forfra og behandler det forfra. Ofte går det heldigvis godt.


De situationer, hvor det ikke går så godt, bliver klienten måske sendt til røntgen, scanning eller speciallæge. Disse undersøgelser og læger vil også se problemet forfra. Der er ingen, der undersøger bagfra – fra vores basis. Det, der altid har været der. Den naturlige fascie.

Hvis ikke problemet er løst, kan man søge hjælp hos fysioterapeut, kiropraktor og andre behandlere. Vi behandlere er også uddannet og skolet til at undersøge forfra. Vi undersøger de problemer, klienten kommer med. Smerte, nedsat styrke, nedsat bevægelighed og nedsat funktionsniveau. Vi undersøger med de midler, vi har, gennem forskellige undersøgelsesmodeller. Igen ser vi det samlede symptombillede, som værende et hele. Selvom det består både af den naturlige faktor og den aktuelle skade. Men vi undersøger generelt kun lokalt. Vi ser det forfra. Og vi behandler forfra.


Den naturlige faktor kan give smerte, nedsat bevægelighed, nedsat styrke og nedsat funktionsniveau. Men den naturlige faktor kan ikke undersøges eller behandles lokalt et sted i kroppen. Den kan kun undersøges og behandles globalt - hele kroppen er involveret.


The Natural Fascie Movement Test undersøger den naturlige faktor. Kroppens naturlige nedsatte bevægelighed. Ved at undersøge den og behandle den, er det muligt at konkludere, at de symptomer, der forsvinder ved at normalisere den naturlige faktor, ikke er lokale symptomer men er globalt generede altså den naturlige fascie.

Når man ser det bagfra, er der et simpelt sammenhængende bevægemønster. Når man ser problemet forfra, er det mangfoldigt med mange symptomer.


Når de lokalt og de globalt generede symptomer er separerede, er det muligt at behandle præcist der, hvor behandlingen har mest effekt. Lokalt eller globalt.


Hvem kan have gavn af at blive vurderet bagfra/globalt frem for kun forfra/lokalt. Det ville jo være nemt at sige alle. Men der er akutte skader, hvor man behandler det lokale først.


Vi har talt om sclerose patienten, der måske ikke er så dårligt gående. Men også ryg patienten, der er blevet behandlet, uden at symptomerne er væk. Skulder patienten der bliver ved med at få ondt i skulderen. Den ivrige motionist der stadig ikke har fået bevægelighed selv efter 3 år med yoga.


Vi har alle sammen den naturlige faktor, og vi har alle fordel af at få den undersøgt og behandlet, om man er patient, sportsudøver på eliteplan, motionist eller bare vil passe på sig selv.


Gug Fysioterapi kan undersøge og behandle den Naturlige Fascie
Ring eller send en sms for booking af tid

RING på:

SEND SMS på:

7070 7176 | 60193152

ÅBNINGSTIDER

Mandag

08.00 - 18.00

Tirsdag

08.00 - 18.00

Onsdag

08.00 - 18.00

Torsdag

08.00 - 18.00

Fredag

08.00 - 16.00

Eller efter aftale.


TIDSBESTILLING

Mandag- søndag 08.00-18.00

RING til tlf. 7070 7176 eller

send SMS til tlf.: 6019 3152

Læg gerne en SMS med forslag til tid, så kontakter vi dig snarest.

Fascial Manipulation behandling